A A A

STRUKTURA

Kierownik Zakładu:

Dr hab. Jacek Stachera, adiunkt

Jacek.Stachera@umk.pl

 

Zakład Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej funkcjonuje w ramach Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kompernika w Toruniu.