A A A

1966 - 1974: doc. Jerzy Wolski (ur. 1924, zm. 2013)

doc. Jerzy Wolski (1924 - 2013) był kierownikiem Zakładu w latach 1966 - 1974.

CONSERVATIO et RESTAURO; Ewa Marxen-Wolska i Jerzy Wolski;

Łódzkie Spotkania Warsztatowe Konserwatorów Dzieł Sztuki