A A A

Dorobek konserwatorski

Ważniejsze realizacje badawczo-konserwatorskie

 

 • Badania konserwatorskie wystroju wnętrza w Kościele Pokoju pw. Świętej Trójcy w Świdnicy (1992-1993), praca zespołowa.
 • Badania konserwatorskie polichromii i złoceń prospektu organowego w kościele pw. Św. Anny w Grodziszczach (1995), praca zespołowa.
 • Badania konserwatorskie na istnienie zabytkowych polichromii w Sali Rajców Muzeum Dawnego Kupiectwa i przyległym magazynie szkła w Świdnicy (1997), wspólnie z M. Kurmann.
 • Badania polichromii, zapraw, kamieni naturalnych i sztucznych oraz glazur ceramicznych z kościoła Najświętszej Marii Panny na zamku w Malborku (2002), wspólnie z J. Rogóżem i J. Gryczewskim.
 • Analiza sposobu opracowania dekoracji ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. Św. Jakuba w Toruniu. Układ, charakter i skład pozłoty i polichromii (2002), wspólnie z J. M. Arszyńską i Z. Rozłucką.
 • Badania konserwatorskie polichromii i złoceń ołtarzy rokokowych w kościele pw. Św. Wawrzyńca w Parlinie (2003), wspólnie z K. Szczepińską i K. Przepiórą.
 • Badania konserwatorskie w kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Dębowej Łące (2004-2005), praca zespołowa.
 • Badania polichromii i złoceń z ołtarza głównego z Kościoła Pokoju pw. Świętego Ducha w Jaworze (2004), praca zespołowa.
 • Badania próbek warstw malarskich z malowidła ściennego Gloryfikacja zakonu Jezuitów w Świecie z katedry Św. Stanisława i Św. Wacława w Świdnicy (2004), praca zespołowa.
 • Badania próbek warstw malarskich z gotyckiego Tryptyku Zaśnięcia Marii z kościoła pw. Michała Archanioła w Sobinie (2005), praca zespołowa.
 • Badania i program prac konserwatorskich dotyczący konserwacji ołtarza, ambony i chrzcielnicy z kościoła pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Rybnicy Leśnej (2005), praca zespołowa.
 • Brama Mostowa w Toruniu, Badania Polichromii (2005), praca zespołowa.
 • Badania i program prac konserwatorskich dotyczący konserwacji polichromii ściennych w prezbiterium kościoła p.w. Św. Jadwigi Śląskiej w Rybnicy Leśnej (2006), praca zespołowa.
 • Badania i kompleksowy program prac konserwatorskich i restauratorskich przy malarskim wystroju oraz elementach XVII-wiecznego wyposażenia kościoła p.w. Św. Piotra  i Pawła w Mariance koło Pasłęka (2007), wspólnie z  B. J. Rouba i J. M. Arszyńską.
 • Badania próbek warstw malarskich z gotyckiego tryptyku Marii, Świętej Barbary i Świętej Katarzyny oraz ołtarza św. Anny Samotrzeć  z kościoła pw. Matki Boskiej Ostrobramskiej w Rząsinach (2007), wspólnie z A. Cupa.
 • Badania próbek warstw malarskich z drzwi gotyckich z Muzeum Dawnego Kupiectwa z Sali Rajców Miejskich w Ratuszu w Świdnicy (2008), wspólnie z A. Cupa i M. Górzyńską.
 • Badania konserwatorskie ołtarzy pw. Świętego Piotra i tzw. „królewskiego”  w kościele parafialnym pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Wigrach (2010-2011), praca indywidualna.
 • Badania konserwatorskie ołtarzy pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i Chrystusa Ukrzyżowanego w kościele parafialnym pw. Świętego Marcina Biskupa z Tours w Góralach (2011), wspólnie z J. Rogóż.
 • Projekt konserwatorski. Badania wystroju wnętrza kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Karścinie (2014), wspólnie z M. Palka i J. Palka.

 

Ważniejsze realizacje konserwatorsko-restauratorskie

 

 • Konserwacja obrazów: Niepokalanego Poczęcia NMP i Świętego Józefa z Dzieciątkiem Jezus z kościoła w Mokrsku (1992-1993), wspólnie z J. Rogóżem.
 • Konserwacja i restauracja rzeźby Chrystusa Miłościwego z kościoła Świętych Janów w Toruniu (1992), wspólnie z R. Rogalem i D. Markowskim.
 • Prace konserwatorskie przy gotyckim ołtarzu Św. Wolfganga w kościele pw. Świętych Janów w Toruniu (1993), wspólnie z R. Rogalem i D. Markowskim.
 • Konserwacja malowideł ściennych w kościele Św. Gertrudy w Darłowie (1993). Praca zespołowa pod kierunkiem M. Roznerskiej i K. Boryk.
 • Konserwacja i restauracja rzeźby Świętego Wojciecha z kościoła pw. Świętych Janów w Toruniu (1994), wspólnie z R. Rogalem i D. Markowskim.
 • Konserwacja i restauracja fragmentu polichromowanego stropu drewnianego z nawy głównej w Kościele Pokoju pw. Św. Trójcy w Świdnicy (1996), wspólnie z J. Rogóżem.
 • Konserwacja i restauracja prospektu organowego w kościele p.w. Św. Anny w Grodziszczu (1997), wspólnie z J. Rogóżem i M. Barskim.
 • Prace konserwatorsko-renowacyjne malowideł ściennych i sgraffit w kaplicy Matki Bożej w kościele pw. Św. Antoniego w Częstochowie (1997), wspólnie z J. Rogóżem.
 • Konserwacja i restauracja malowideł ściennych w kaplicy Cudownego Źródełka przy kościele pw. Św. Barbary w Częstochowie (1999 – 2001), praca zespołowa pod kierunkiem G. Lazarowicz.
 • Prace konserwatorskie i renowacyjne przy listwach srebrzonych zdobiących balustrady empor w kościele pw. Opatrzności Bożej we Wrocławiu (2000), kierownik zespołu.
 • Prace konserwatorskie przy polichromii okładzin ścian w kościele Pokoju w pw. Świętej Trójcy w Świdnicy (1999-2001), praca indywidualna.
 • Prace konserwatorskie przy wystroju wnętrza Hali Chrztów w Kościele Pokoju pw. Ducha Świętego w Jaworze (2001-2002), praca zespołowa.
 • Konserwacja i restauracja malowideł zdobiących sklepienie i ściany nawy południowej w kościele pw. Św. Stanisława i Wacława w Świdnicy (2003), praca zespołowa pod kierunkiem A. Kościów.
 • Konserwacja i restauracja malowideł zdobiących sklepienie przedsionków w kościele pw. Św. Stanisława i Wacława w Świdnicy (2004), praca zespołowa pod kierunkiem A. Kościów.
 • Konserwacja i restauracja ambony z 1670 r. z Kościoła Pokoju pw. Ducha Świętego w Jaworze (2005), praca zespołowa pod kierunkiem A. Kościów.
 • Konserwacja i restauracja neogotyckich ołtarzy bocznych: Najświętszej Marii Panny i Najświętszego Serca Pana Jezusa z kościoła parafialnego w Otyniu (2006) wspólnie z E. Basiul.
 • Konserwacja i restauracja gotyckich malowideł ściennych w prezbiterium kościoła pw. Św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim (2007), kierownik zespołu.
 • Konserwacja i restauracja malowideł barokowych na stropie prezbiterium w kościele pw. Św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim (2009-2011), kierownik zespołu.
 • Konserwacja i restauracja malowideł na łuku tęczowym od strony prezbiterium w kościele pw. Św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim (2011), kierownik zespołu.
 • Konserwacja i restauracja barokowych i neobarokowych malowideł na ścianach prezbiterium w kościele pw. Św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim (2011), kierownik zespołu.
 • Konserwacja i restauracja wczesnobarokowych malowideł na ścianach nawy głównej w kościele pw. Św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim (2012-2013), kierownik zespołu.
 • Konserwacja i restauracja gotyckiego malowidła na ścianie łuku tęczowego w kościele pw. Św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim (2012), kierownik zespołu.
 • Prace konserwatorskie i restauratorskie przy malowidłach na sklepieniu nawy głównej w kościele pw. Św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim (2012-13), kierownik zespołu.
 • Konserwacja i restauracja ołtarza głównego pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i ołtarza bocznego pw. Chrystusa Ukrzyżowanego w kościele pw. Świętego Marcina z Tours w Góralach (2013), kierownik zespołu.
 • Konserwacja dekoracji malarskiej na zachodniej ścianie kościoła p.w. Św. Piotra i Pawła w Mariance k. Pasłęka; ok. 1850. Dekoracyjna kotara z chwostami i frędzlą, Marianka (2015-2016), praca zespołowa.
 • Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza bocznego p.w. Serca Jezusowego z kościoła parafialnego p.w. Św. Marcina Biskupa z Tours w Góralach, Toruń-Górale (2017), kierownik zespołu.
 • Prace konserwatorsko-restauratorskie i rekonstrukcyjne przy malowidłach zdobiących wnętrze kościoła p.w. Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w Okartowie, Okartowo (2006-2007), kierownik zespołu.
 • Konserwacja i renowacja sufitu nawy oraz sklepienia prezbiterium z kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Uszycach, Uszyce - Częstochowa (2018), praca zespołowa pod kierunkiem G. Lazarowicz.
 • Prace konserwatorskie ołtarza bocznego pw. Świętej Trójcy z kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Uszycach, Uszyce - Częstochowa (2018), praca zespołowa pod kierunkiem G. Lazarowicz.
 • Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza bocznego w kaplicy p.w. Męki Pańskiej z kościoła parafialnego p.w. Św. Mikołaja w Stawie, Częstochowa (2019), praca zespołowa pod kierunkiem G. Lazarowicz.
 • Prace  konserwatorskie i restauratorskie malowideł z przedstawieniami scen z życia i kultu Ojca Stanisława Oporowskiego zdobiące boazerię korytarza na Jasnej Górze, Częstochowa (2018-2022), kierownik zespołu.
 • Konserwacja i restauracja rzeźbiarskiego wystroju kosza i schodów ambony w kościele p.w. Św. Piotra i Pawła w Mariance k. Pasłęka, Marianka (2020-2021), praca zespołowa pod kierunkiem J.M. Arszyńskiej.