A A A

DYPLOMOWE PRACE TEORETYCZNO-BADAWCZE

W zakładce znaleźć można listę tematów, autorów i promotorów prac  dyplomowych teoretyczno-badawczych zrealizowanych w Katedrze.

Lista nie jest kompletna (zwłaszcza jeśli chodzi o wcześniejsze lata) i będzie systematycznie uzupełniana.

Prace dostępne są w Bibliotece KK-RMiRzP

Niektórzy absolwenci realizowali swoje prace teoretyczno-badawcze w Katedrze Technologii i Technik Malarskich lub w Katedrze Konserwacji i Restauracji Sztuki Nowoczesnej