A A A

Inna działalność

 • Komisarz wystawy z ramienia instytutu „Dyplom 2004" organizowanej w Pałacu Eskenów 18 luty - 14 marzec 2005 r.
 • W latach 2002/2005 przedstawiciel młodszych pracowników naukowych w Radzie Wydziału Sztuk Pięknych, wybrany również na lata 2005/2008
 • Sekretarz Stowarzyszenia Przyjaciół Katedry Konserwacji-Restauracji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej Toruńskiej Szkoły Konserwacji
 • Członek ZPAP


Nadzory prac konserwatorskich:

 • nadzór prac konserwatorskich przy Kościele Pokoju p. w. Świętej Trójcy w Świdnicy 1994-2001 r.,
 • nadzór prac konserwatorskich przy ołtarzach w Jemielnicy 1997-1999 r.,
 • nadzór prac konserwatorskich przy malowidłach zdobiących sklepienia w kościele p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Łączniku pow. Prudnik w województwie opolskim,
 • nadzór prac konserwatorskich przy malowidłach zdobiących ościeża okienne w katedrze we Fromborku,
 • nadzór i konsultacje prac konserwatorskich wystroju wnętrza w latach 2003-2004 w Ostrym Bardzie.


Nagrody i wyróżnienia:

 • Wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika „Za osiągnięcia uzyskane w działalności naukowo-badawczej w roku akademickim 2003/2004",
 • Wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika „Za osiągnięcia uzyskane w działalności naukowo-badawczej w roku akademickim 2013/2014",
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej.