A A A

Inna działalność

  • Komisarz wystawy z ramienia instytutu „Dyplom 2004" organizowanej w Pałacu Eskenów 18 luty - 14 marzec 2005 r.
  • w latach 2002/2005 przedstawiciel młodszych pracowników naukowych w Radzie Wydziału Sztuk Pięknych, wybrany również na lata 2005/2008


Nadzory prac konserwatorskich:

  • nadzór prac konserwatorskich przy Kościele Pokoju pod wezwaniem Świętej Trójcy w Świdnicy 1994 - 2001 r.
  • nadzór prac konserwatorskich przy ołtarzach w Jemielnicy 1997 - 1999 r.
  • nadzór prac konserwatorskich przy malowidłach zdobiących sklepienia w kościele p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Łączniku pow. Prudnik w województwie opolskim.
  • nadzór prac konserwatorskich przy malowidłach zdobiących ościeża okienne w katedrze we Fromborku
  • nadzór i konsultacje prac konserwatorskich wystroju wnętrza w latach 2003-2004 w Ostrym Bardzie.


Nagrody i wyróżnienia:

  • Wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika „Za osiągnięcia uzyskane w działalności naukowo-badawczej w roku akademicki, 2003/2004."