A A A

Inna działalność

Członkostwo:

  • od 1993 r. w Stowarzyszeniu Przyjaciół Zakładu Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej Toruńskiej Szkoły Konserwacji,
  • od 1999 r. w Związku Polskich Artystów Plastyków - Sekcja Konserwatorska Okręgu Toruńskiego.


Wyróżnienie, nagrody:

  • 1995 r. - wyróżnienie Rektora UMK za osiągnięcia uzyskane w działalności organizatorskiej w roku akademickim 1994/1995,
  • 1999 r. - współudział w nagrodzie: Złoty Medal dla IZiK UMK na Międzynarodowych Targach Konserwatorskich w Lipsku za prace badawcze i konserwatorskie w Świątyni Pokoju w Świdnicy, pod kierunkiem prof. dr Marii Roznerskiej,
  • 1999 r. - współudział w II nagrodzie konkursu „Dzieło Roku 1999", za konserwację malowidła ściennego „Ukrzyżowanie" i „Sąd Ostateczny", XIV w., z kościoła p.w. św. Janów w Toruniu), praca zespołowa pod kierunkiem prof. dr Marii Roznerskiej.