A A A

Publikacje

 1. Strzelczyk A.B., STACHERA J., Ocena skuteczności środków toksycznych stosowanych do dezynfekcji malowideł ściennych, Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki, Vol.4 No 3,4 (14,15) 1993 r., s. 2-3.
 2. Roznerska M., STACHERA J., Prace badawczo-konserwatorskie w Kościele Pokoju pod wezwaniem Świętej Trójcy w Świdnicy w latach 1992-1993, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo XXVI - Nauki Humanistyczno-Społeczne, Zeszyt 297 - Toruń 1995 r., s. 137-146.
 3. Roznerska M., STACHERA J., Badania konserwatorskie wystroju wnętrza, Restauracja Kościoła Pokoju w Świdnicy, Projekt wzorcowy (publikacja dwujęzyczna). Konservatorische Untersuchungen der Innenraumausstattung. Restaurierung der Friedenskirche in Schweidnitz, Modellvorhaben. Deutsches Zentrum für Handwerk und Denkmalpflege, Propstei Johannesberg, Fulda 1997r., s. 29-121.
 4. Arszyńska J., Rozłucka Z., STACHERA J., Dekoracja ołtarza głównego w kościele Św. Jakuba w Toruniu jako przykład XVIII-XIX wiecznych technik pozłotniczych, ARS LONGA - VITA BREVIS Tradycyjne i nowoczesne metody badania dzieł sztuki, Materiały z sesji naukowej poświęconej pamięci profesora Zbigniewa Brochwicza, Toruń 18-19 X 2002, pod redakcją Józefa Flika, Toruń 2003 r., s. 427-443.
 5. STACHERA J., Badanie skuteczności zabezpieczania powłokami lakierów powierzchni srebrzonych w środowisku H2S, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo XXXIV - Nauki Humanistyczno-Społeczne, Toruń 2004 r., s. 119-139.
 6. STACHERA J., Zmiany optyczne powłok lakierów pod wpływem światła. Acta Universitatis Nicolai Copernici, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo XXXIV - Nauki Humanistyczno-Społeczne, Toruń 2004 r., s. 101-119.
 7. STACHERA J., Werniksy i lakiery barwne do ochrony powierzchni posrebrzanych, Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki, Vol. 15, No 3-4 2004 r., s. 18-25.
 8. Rogóż J., Gryczewski J., STACHERA J., Badania technologiczne wnętrza kościoła Najświętszej Marii Panny na Zamku Wysokim w Malborku, Muzeum Zamkowe w Malborku, Studia Zamkowe, tom II, Malbork 2006 r., s. 96-124.
 9. STACHERA J., Materiały stosowane do uzupełniania powierzchni srebrzonych. [w:] Badania Technologii i technik Malarskich, Konserwacja Dzieł Sztuki, Kopia, Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 50-lecia pracy dedykowana prof. dr art. kons. Józefowi Flikowi pod redakcją Justyny Olszewskiej-Świetlik, UMK Toruń 2007, s. 203-221.
 10. STACHERA J., Rekonstrukcja malowideł jako forma przywrócenia harmonii wnętrza na przykładzie malowideł stropowych w kościele p.w. Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny  w Okartowie,  Acta Universitatis Nicolai Copernici, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo XL, Nauki Humanistyczno-Społeczne, Toruń 2011 r., s. 313-326.
 11. STACHERA J., Badanie  przyczepności lakierów metodą siatki nacięć, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo XLII, Nauki Humanistyczno-Społeczne, Toruń 2011 r., s. 97-110.
 12. STACHERA J., Historia, konserwacja, rekonstrukcja – forma narzucona przez obiekt, [w:] Wokół zagadnień estetyki zabytku po konserwacji I restauracji, red. E. Szmit-Naud, B. Rouba, J. Arszyńska, Toruń 2012 r., s. 323-335.
 13. Basiul E., STACHERA J., Konserwacja zabytkowych elementów włączonych do nowej nastawy ołtarzowej, [w:] Parafia Św. Marii Magdaleny w Sompolnie na tle historycznym, praca zbiorowa pod red. ks. W. Krzywańskiego, ks., K. Rulki, Włocławek 2012 r., s. 437-456.
 14. STACHERA J., Badanie przyczepności lakierów w układach dwuwarstwowych, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo XLV, Toruń 2014, s. 403-438.
 15. Szczepińska K., Rouba B.J., Arszyńska J.M., Iwanicka M., STACHERA J., Szmit-Naud E., The strengthening impregnation of wood in historical works of art - a problem still open: attempts to apply impregnants based on methyltrimethoxysilane, [in:] Works of art., conservation and research/ ed. by Justyna Olszewska-Świetlik, Toruń, Nicolaus Copernicus University Press: 2021, s. 350-361.