A A A

Publikacje

  1. Solida LIM, La Pagode D'Argent. Rapport de la Mission Polono-Cambodgienne de Conservation des Monuments a Phnom Penh 1985-1992, Vol. 1, Varsovie 1993, ISBN 83-85044-29-9
  2. Solida LIM, Maria Roznerska, Problemy estetyczne malowideł ściennych przy konserwacji Srebrnej Pagody w Phnom Penh, Acta Universitatis Nicolai Copernici, t. XXIV, z. 291, Toruń 1994, PL ISSN 0208-522X i PL ISSN 0860-1232.
  3. Solida LIM, Badania nad zastosowaniem żywic Paraloid B-72 i Steinfestiger OH do wstępnego wzmacniania pudrującej się warstwy malarskiej malowidła przy Srebrnej Pagodzie w Phnom Penh w Kambodży, Acta Universitatis Nicolai Copernici, t. XXVI, z. 297, Toruń 1995, PL ISSN 0860-1232 i PL ISSN 0208-533X.
  4. Solida LIM, Ewa Roznerska-Świerczewska, Możliwość komputerowego analizowania kolorystyki obrazów przed podjęciem prac konserwatorskich, Ochrona i konserwacja zabytków, nr 5, Warszawa 1997, ISSN 1425-8536.
  5. Solida LIM, Ewa Roznerska-Świerczewska, Możliwość komputerowego analizowania kolorystyki obrazów przed podjęciem prac konserwatorskich, Acta Universitatis Nicolai Copernici, t. XXX, z. 327, Toruń 1998, PL ISSN 0860-1232 oraz PL ISSN 0208-533X
  6. Solida LIM, Portret Adaminy Zaborowskiej z 1902 roku, pędzla Michała du Laurans mało znanego portrecisty polskiego, Acta Universitatis Nicolai Copernici, t. XXX, z. 327, Toruń 1998, PL ISSN 0860-1232 oraz PL ISSN 0208-533X
  7. Solida LIM, Malowidła ścienne z kościoła pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Żernikach (gm. Janowiec Wielkopolski) - problematyka konserwatorska, Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu, z. 6, Bydgoszcz 2001, ISSN 1427-5465.
  8. Solida LIM, Malowidła ścienne przy Srebrnej Pagodzie w Phnom Penh w Kambodży - historia, temat, problemy konserwatorskie, Toruńskie Studia o Sztuce Orientu, t.2, /w druku/.