A A A

Rok 2011

  • Dagmara Kończalska - Święty Leonard - prof. dr art. kons. B. J. Rouba,  współpraca dr K. Szczepińska, mgr L. Tymińska-Widmer
  • Felicja Lamprecht – Widok Katedry w Berlinie – dr J. Arszyńska, prof. dr hab. D. Markowski
  • Karolina Ryfka – Impresje – prof. dr hab. D Markowski, dr Sł. Kamiński, dr J. Arszyńska
  • Roma Gordon – Martwa Natura - prof. dr hab. D Markowski, dr Sł. Kamiński, dr J. Arszyńska
  • Diana Białkiewicz - Portret Marii Gottlieb von Canitz nr inw. ZKMiRZP 1440 - prof. dr hab. D Markowski, dr J. Arszyńska
  • Anna Maćkowiak - Portret Świętego Ludwika d’Anjou, nr inw. ZKMiRZP 1416 - prof. dr art. kons. B. J. Rouba, współpraca: dr K. Szczepińska, mgr L. Tymińska-Widmer, mgr M. Iwanicka
  • Agnieszka Rękawek - Św. Krzysztof z dzieciątkiem Jezus, nr inw. ZKMiRzP 1441 - prof. dr hab. D Markowski, dr J. Arszyńska
  • Natalia Gruszczyk – Sakrarium, nr inw. ZKMiRzP 1436 - prof. dr hab. D Markowski, dr J. Arszyńska
  • Małgorzata Perz – Para rzeźb polichromowanych, nr inw. ZKMiRzP 1444, 1445 - prof. dr hab. D Markowski, dr J. Arszyńska