A A A

Rok 2011

  • Dagmara Kończalska - Podstawy tworzenia projektu konserwatorskiego oraz monitorowanie procesów konserwatorskich na przykładzie obrazu „Święty Leonard” z kościoła p.w. św. Bonawentury w Pakości. Promotor pracy prof. dr art. kons. B. Rouba
  • Agnieszka Rękawek - Badania nad skutecznością stosowanych środków i metod wzmacniających drewno ruchomych obiektów zabytkowych. Promotor pracy: prof. dr art. kons. B. J. Rouba, współpraca dr J. Arszyńska, dr hab. M. Gogolin, prof. UKW w Bydgoszczy