A A A

Rok 2012

  • Angelika Lament – Badania radarowe na modelu uszkodzonych i konserwowanych tynków polichromowanych. Promotor pracy: dr hab. R. Rogal
  • Sylwia Kudła – Technika i technologia dekoracji malarskiej z I poł. XV w. w kościele śś. Piotra i Pawła w Mariance k. Pasłęka. Promotor pracy: prof. dr art. kons. J. Flik (ZTiTM), we współpracy z dr J. M. Arszyńską
  • Tomasz Ginter – Metody opracowania faktury uzupełnień ubytków zapraw. Próby zastosowania wybranych materiałów przy tworzeniu matryc z negatywną fakturą powierzchni oryginału. Promotor pracy prof. dr art. kons. B. Rouba
  • Anna Żychska – Nanocząstkowe wapno do konsolidacji fresków i sgraffit. Promotor pracy: dr hab. R. Rogal