A A A

Rok 2014

  • Jacek Olender - Możliwości zaadaptowania najnowszych osiągnięć inżynierii materiałowej na potrzeby konserwacji dzieł sztuki. Promotor pracy prof. dr art. kons. B. Rouba
  • Agnieszka Śpiewak - Wzmacnianie silnie zniszczonych rzeźb drewnianych – na przykładzie obiektu przedstawiającego Boga Ojca. Promotor pracy: Prof. dr hab. B. Rouba