A A A

Rok 2015

  • Bogumiła Karwacka - Badania nad zastosowaniem mas szpachlowych Italstucco i Modostucc w konserwacji malowideł ściennych na podłożach mineralnych. Promotor pracy: dr hab. R. Rogal, prof. UMK