A A A

Rok 2016

  • Karolina Mrugalska - Problematyka konserwatorska malowanych na płótnie XIX –wiecznych płaszczenic – na przykładach obiektów zachowanych w kulcie i zbiorach muzealnych na terenie Polski. Promotor pracy: dr hab. E. Szmit-Naud
  • Anna Faron – Zastosowanie wybranych technik nieinwazyjnych do określenia zakresu i charakteru dawnych ingerencji w badaniach konserwatorskich obrazu  Chrystus z Kajfaszem z Kalwarii w Pakości. Promotor pracy: prof. dr hab. B. Rouba
  • Dorota Milczarczyk - Stworzenie bazy obrazów fluorescencji wzbudzanej ultrafioletem pigmentów i barwników organicznych będącej praktycznym odnośnikiem w identyfikacji materiałów obecnych na przekrojach poprzecznych próbek zabytkowych warstw malarskich. Promotor pracy: dr hab. Jarosław Rogóż, prof. UMK (ZTiTM)
  • Karolina Zembrzuska - Technologia i technika obrazu Sąd Ostateczny z 2 ćw. XVII w, z kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Kiezmarku. Promotor pracy: dr hab. J. Olszewska-Świetlik, prof. UMK (ZTiTM)
  • Marta Dąbrowska - Budowa, technika wykonania oraz konserwacja ściany przedniej XVII-wiecznej skrzyni z Muzeum Zamkowego w Malborku, z uwzględnieniem metod barwienia drewna. Promotor pracy: dr hab. J. Stachera