A A A

Rok 2017

  • Weronika Korycka – obraz olejny na płótnie Św. Urszula , nr inw. ZKMiRZP 1607 – prof. dr hab B. Rouba, dr J. Arszyńska
  • Julia Szczerbińska transfer malowideł ściennych z 1890 r. przedstawiających dwa aniołki i kartusz z napisem, nr inw. ZKMiRZP 1609 – dr Solida Lim, dr hab. Robert Rogal prof. UMK
  • Adam Kazimierczak Święty rycerz, rzeźba, nr inw ZKMiRZP 1601 dr J. Arszyńska i prof dr hab. B. Rouba