A A A

Rok 2017

  • Weronika Korycka - Portret konny królewicza Baltazara Carlosa ze zbiorów prywatnych – analiza techniki i technologii oraz atrybucji obrazu. Promotor pracy: prof. dr hab. E. Basiul (ZTiTM)
  • Julia Szczerbńska - „Matka Boska Toszecka” jako przykład naśladownictwa innsbruckiego obrazu Łukasza Cranacha Starszego pt. „Maria z Dzieciątkiem” - badania techniki i technologii obrazu. Promotor pracy Prof. dr hab E. Basiul (ZTiTM)
  • Adam Kazimierczak - Opracowanie bazy widm absorpcyjnych w podczerwieni pigmentów i barwników historycznych, XIX-wiecznych oraz stosowanych współcześnie na potrzeby badań i analiz konserwatorskich. Promotor pracy: dr hab. J. Rogóż, prof UMK (ZTiTM)