A A A

Struktura

Zakład Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej funkcjonuje w ramach Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kompernika w Toruniu.

 • Kierownik Zakładu: Dr hab. Jacek Stachera, adiunkt

 • Pracownia Konserwacji i Restauracji Malarstwa Sztalugowego

  W Pracowni, zlokalizowanej przy ul. Gagarina 7, prowadzona jest dydaktyka dla II i III roku oraz realizowane są konserwatorskie projekty dyplomowe (IV - VI rok) studentów specjalności Konserwacja i Restauracja Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej.

  Pracownicy zaangażowani są także w prace badawcze w zakresie malarstwa sztalugowego na różnych podłożach (częściowo realizowane w ramach magisterskich prac dyplomowych).

   

 • Pracownia Konserwacji i Restauracji Malarstwa Ściennego

  W Pracowni, zlokalizowanej przy  ul. Krasińskiego 73/75, prowadzona jest dydaktyka w zakresie konserwacji i restauracji malarstwa ściennego dla studentów specjalności Konserwacja i Restauracja Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej.

  Pacownicy zaangażowani są także w race badawcze w zakresie malarstwa ściennego na różnych podłożach (częściowo realizowane w ramach konserwatorskich i magisterskich prac dyplomowych).

 • Pracownia Konserwacji i Restauracji Rzeźby Polichromowanej i Rzemiosła Artystycznego

  W Pracowni, zlokalizowanej przy ul. Gagarina 7, prowadzona jest dydaktyka w zakresie konserwacji rzeźby polichromowanej, ram i innych przedmiotów rzemiosła artystycznego dla studentów specjalnosci Konserwacja i Restauracja Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej.

  Pracowanicy zaangażowani są także w badania naukowe w zakresie problematyki rzeźby polichromowanej i technik dekoracyjnych (realizowane częściowo w ramach magisterskich prac dyplomowych).

 • Pracownia badań optycznych i chemicznych

  Pracownia, zlokalizowana przy ul. Gagarina 7, wykonuje badania budowy i stanu zachowania zabytkowych dzieł sztuki, głównie malarstwa sztalugowego, ściennego i rzeźby polichromowanej oraz procesów ich konserwacji. Stosowane metody badawcze to mikroskopia standardowa i fluorescencyjna UV materiału pobranego z obiektów oraz analiza powierzchni obrazów w promieniach IR i UV.

 • Pracownia fotograficzna

  Atelier, zlokalizowane przy ul. Gagarina 7, specjalizuje się w fotografii dokumentacyjnej w zakresie malarstwa ściennego,  sztalugowego i rzeźby polichromowanej.

 • Pracownicy techniczni

 • Pracownicy obsługi