A A A

dr Teresa Łękawa-Wysłouch, adiunkt

Teresa.Lekawa-Wyslouch@umk.pl

W roku 1999 ukończyła studia na kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki, w zakresie: konserwacji i restauracji malarstwa i rzeźby polichromowanej na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Pierwsze doświadczenia konserwatorskie zbierała jeszcze przed rozpoczęciem studiów, pracując przez pięć lat na stanowisku laboranta w Pracowni Konserwacji Dzieł Sztuki toruńskiego oddziału PP PKZ, w tym dwa lata na kontrakcie w Rydze na Łotwie (1989 - 1991). Przez cały okres studiów uczestniczyła w pracach konserwatorskich i badawczych podejmowanych przez pracowników ZKMiRP: prof. dr B. Rouba, dr E. Szmit-Naud, dr. hab. D. Markowskiego, mgr. J. Korcz.
W październiku 1999 roku obroniła pracę dyplomową (konserwacja i restauracja XIX-wiecznej ikony na desce Modlitwa w Ogrójcu oraz, we współpracy z K. Kosińską, konserwacja XVII-wiecznej jedwabnej chorągwi pogrzebowej Gottfrieda zu Eulenburg) wykonaną pod kierunkiem prof. dr Bogumiły Rouba i mgr Joanny Arszyńskiej oraz magisterską pt. Badania materiałów stosowanych do uzupełniania ubytków zapraw w malowidłach na płótnie, której promotorem była prof. dr Maria Roznerska. Za pracę magisterską otrzymała wyróżnienie im. Leonarda Torwirta.

Główne zainteresowania i problemy badawcze:

  • Kontynuacja zagadnień badawczych związanych z materiałami do uzupełniania ubytków zapraw w obrazach, rozpoczętych w ramach pracy magisterskiej.
  • Współpraca w grancie dotyczącym konserwacji obrazów na podłożach metalowych - analiza dokumentacji i prac magisterskich i opracowanie dotychczasowych realizacji Zakładu w formie publikacji.
  • Od 2003 roku uczestniczy w grancie KBN Tomografia optyczna w badaniach obiektów zabytkowych (pod kierownictwem dr. hab. Piotra Targowskiego, we współpracy z prof. dr Bogumiłą Rouba, prof. dr. hab. Andrzejem Kowalczykiem, mgr Martą Cyganek)
  • Problematyka zależności między budową obrazów na płótnie a ich reagowaniem na zmiany klimatyczne
  • Bierze udział w projekcie badawczym Zastosowanie Koherentnej Tomografii Optycznej (OCT) do badania i dokumentacji dzieł sztuki (granty Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2003-2011)