A A A

Rok 2013

  • Magdalena Chomiak - Feretron: Pieta, św. Męczennik, nr inw. ZKMiRzP 1503 - prof. dr art. kons. B. J. Rouba, mgr L. Tymińska-Widmer, mgr M. Iwanicka, dr J. M. Arszyńska
  • Jagoda Mugaj - Św. Alberyk, nr inw. ZKMiRzP 1451 – dr J. M. Arszyńska
  • Sylwia Ziemlewicz - Św. Katarzyna, nr inw. ZKMiRzP 1484 - prof. dr art. kons. B. J. Rouba, mgr L. Tymińska-Widmer, mgr M. Iwanicka, dr J. M. Arszyńska
  • Aleksandra Kiczuk – Chrystus Zmartwychwstały, nr inw. ZKMiRzP 1466 - dr E. Szmit-Naud