A A A

Rok 2014

 • Weronika Rejter - rzeźba Święta Apolonia, nr inw. ZKMiRzP 1479 – dr J. Arszyńska
 • Patrycja Mindykowska - obraz na płótnie Ostatnia Wieczerza, nr inw. ZKMiRzP 1519 – dr K. Szczepińska
 • Magdalena Dyniec - obraz na płótnie Pokłon pasterzy, nr inw. ZKMiRzP 1500 – dr hab. E. Szmit-Naud
 • Klaudia Braciszewska - rzeźba Krucyfiks z podstawą, nr inw. ZKMiRzP 1492 – dr K. Szczepińska
 • Magdalena Szalak – rzeźba Pieta, nr inw. 1196 – dr J. Arszyńska
 • Jacek Olender - malarstwo na blasze Grupa Ukrzyżowania, nr. inw. ZKMiRzP 1513 - prof. dr art. kons. B. J. Rouba
 • Ewa Ryś - Fragment przedpiersia empory z przedstawieniem emblematycznym nr inw. ZKMiRzP 1504  – dr J. Arszyńska
 • Magdalena Stasiczak  - obraz na płótnie  św. Antoni z Padwy, nr inw. ZKMiRzP 1113 – prof. dr hab. D. Markowski, dr J. Arszyńska
 • Anna Kruszyna (Sularz) –  rzeźba Krucyfiks procesyjny, nr inw. ZKMiRzP 1493 – dr K. Szczepińska, dr J. Arszyńska
 • Agnieszka Śpiewak – rzeźba Bóg Ojciec, nr inw. ZKMiRzP 1467 – dr hab. E. Szmit-Naud
 • Klaudia Rajmann - rzeźba Anioł nr inw. ZKMiRzP 1494 - dr hab. E. Szmit-Naud